Om NBHF

Här hittar du information om kända personer som kan kopplas till Norsjö, Hembygdsföreningens historik samt hur du ska gå tillväga för att bli medlem.

Tryck på bilderna för att läsa mer.

Norsjöbygdens hembygdsförening bildades 1945.

 

Föreningens första samlingslokal var Petikträskgården som de fick till skänks. Byggnaden plockades ner i Petikträsk och sattes upp på Näset.

 

Fanny Grahn månade mycket om hembygdsföreningen. När hon dog så testamenterade hon hela sitt hemman till Norsjö kommun med förbehåll att hembygdsföreningen skulle förvalta det.

 

När föreningen tog över skötseln av hemmanet så plockades Petikträskgården ner igen och sattes upp på den plats den står i dag.

 

Föreningen idag är mycket aktiv och anordnar ett flertal arrangemang per år t ex midsommarfirande, Norsjödagen, auktioner m.m.

Vill du bli medlem i Norsjöbygdens hembygdsförening? Du kan hyra bagarstugan till lägre pris, delta i den årliga medlemsfesten och rösta på årsmötet mm.

 

Medlemsskapet kostar 100 kr/ år. Bli medlem genom att betala in den årliga avgiften till plusgiro/bankgiro 5619-3527.

Copyright © All Rights Reserved