Per Olof Hållen

I den gamla ladugårdslängan har inrymts ett café.

 

Det har fått sitt namn efter den kände möbel- och inredningsmålaren

Per Olof Hållén.

 

Målningarna kommer ursprungligen från en mangårdsbyggnad i byn

Kvavisträsk, nämligen Nils Petter Nordén hus, som byggdes 1845. Enligt berättad tradition timrades huset upp på en vecka.

 

Väggmålningen utfördes troligen omkring 1860.

 

Ett antal väggar i caféet är prydda med väggmålningar av denne kringvandrande folkkonstnär.

Copyright © All Rights Reserved