Holger Nyström


Holger Nyström arbetade under större delen av sitt liv som journalist och fotograf i Norsjö anställd av Norra Västerbotten.


I en jordbrukarfamilj i Arnberg växte han upp och fick tidigt börja arbeta i skogen med sin far.


Vid 12 års ålder slutade han folkskolan, utan lysande betyg och med dålig handstil. Han hade däremot ett gott minne för väsentligheter, liksom ett äkta starkt intresse för hembygdens historia.


Tidigt började Holger skriva artiklar i Norra Västerbotten om det som hände i hembygden.


År 1929 fick han anställning hos Norrbottenstidningen. Under en kort tid 1937 skrev han i Västerbottens Folkblad, innan han återvände till Norra Västerbotten. Deltidsanställning som lokalredaktör i Norsjö följde 1943. Den utökades fyra år senare till heltid.


Holger skrev artiklar och noveller under en rad signaturer. Under 1920-talet, Alexander efter krigarkungen, sedan X och Joel Lidner innan det slutligen blev Hede Gård.


Hembygdsintresset gjorde att han med stort engagemang ägnade sig åt arbetet med Norsjö kommuns hembygdsbok.


Tillsammans med Bertil Nygren och Ruben Lundgren fick han 1976 kommunens kulturstipendium.


I Fannygårdens studierum finns pärmar med flera Nyström-bilder samt kopior av Nyströms egna klippärmar.