Per Olof Finnberg

Per Olof Finnberg

 - Orgelbyggar'n

Per Olof Finnberg, var den siste av den gamla stammen orgelbyggare i Norsjöbygden. Hans specialité var tillverkning av kammarorglar.


Han var född i Finnäs 1853 och kom tidigt i lära hos grannen Pehr Bjuhr. Där fortsatte han sedan med orgeltillverkning på egen hand. 1893 bosatte han sig i Norsjö där han i en egen verkstad byggde orglar jämsides med skötseln av sitt jordbruk. Hur många orglar Finnberg byggt är inte känt men de uppgick till ett stort antal och finns inte bara i Norsjö med omnejd utan på många platser utanför Norsjö kommun.


För sina orglar erhöll Finnberg två första pris vid utställningar i Skellefteå och Umeå. Den orgel, som han ställde ut i Umeå, byggde han när han var 70 år gammal. Per Olof Finnberg avled 1930 i en ålder av 76 år.


Per Olof Finnbergs orgelverkstad i Norsjö var belägen på den nuvarande tomten Norsjö 12:6 (Backgatan 4). Mittemot den nedre ingången till Hotel Inlandia.

Sommaren 2021 påbörjades arbetet med att skapa en dedikerad plats för Norsjö-orglar. Orgelrummet kommer att finnas i samma byggnad som Hålléns café. 

Fotot av P O Finnbergs orgelverkstad i Norsjö år 1908.

Längst till höger står P O Finnberg, längst till vänster står Axel Finnberg (medhjälpare) och i mitten Emil Bjuhr (lärling).


Fotot har tillhandahållits av Lotten Finnberg, dotter till Axel Finnberg.