Per Olof Hållén

I den gamla ladugårdslängan finns idag hembygdsföreningens café och orgelutställning. Caféet har fått sitt namn efter den kände möbel- och inredningsmålaren Per Olof Hållén.


Målningarna kommer ursprungligen från en mangårdsbyggnad i byn

Kvavisträsk, nämligen Nils Petter Nordén hus, som byggdes 1845. Enligt berättad tradition timrades huset upp på en vecka.


Väggmålningen utfördes troligen omkring 1860.


Ett antal väggar i caféet är prydda med väggmålningar av denne kringvandrande folkkonstnär.

Caféet är i huvudsak öppet sommartid. Här säljer vi kaffe, godbit, våffla och framförallt vår egna hembygdsmacka, gjord på föreningens mjukkaka. 

Det går utmärkt att boka serveringen och andra delar av hembygdsområdet för privata tillställningar.