Per Olof Hållén

I den gamla ladugårdslängan har inrymts ett café.


Det har fått sitt namn efter den kände möbel- och inredningsmålaren Per Olof Hållén.


Målningarna kommer ursprungligen från en mangårdsbyggnad i byn

Kvavisträsk, nämligen Nils Petter Nordén hus, som byggdes 1845. Enligt berättad tradition timrades huset upp på en vecka.


Väggmålningen utfördes troligen omkring 1860.


Ett antal väggar i caféet är prydda med väggmålningar av denne kringvandrande folkkonstnär.