Fannygården

 FANNYGÅRDEN

Huset som vi idag kallar Fannygården byggdes år 1871 av storhandlare J.A Grahn och är byggnaden vilket hembygdsområdet byggts kring. 

Gården ägdes ursprungligen av Salomon Persson som här drev jordbruk. Då var det enklare torp som utgjorde boningshus för Perssons familj. 

Under nödåren gjorde sig Salomon skyldig till storhandlare Grahn som inte var sen att utnyttja situationen till sin fördel, läget ansågs nämligen vara attraktivt då det var i denna delen av samhället där människor rörde sig. 

Grahn krävde att Persson skulle frambringa 300 kronor innan 48 timmar gått, en näst intill omöjlig uppgift på den tiden. Persson skickade en dräng att springa till Skellefteåhamn för att låna pengar av en bekant, men drängen blev två timmar försenad och Persson med familj fick lämna gården. 

Så småningom bestämde sig J.A Grahn att bygga nytt då både familj och verksamhet skulle rymmas under samma tak. 

Att huset blev så stort som det blev är resultatet av kvinnlig list. J.A Grahn hade nämligen satt hörnstolpar som riktlinjer för den nya husgrunden, men då han skulle besöka kvarnen i Norsjövallen samma dag som grunden skulle läggas fick Fru Grahn ansvaret att överse arbetet. Så snart J.A var ur sikte passade hon på att flytta stolparna, och grunden blev så dubbelt så stor. När grunden väl var lagd var det inte mycket att göra för J.A. 


Fannygarden1
konstrumfanny
konstrumfanny2
konstrumfanny3
fannygården2
fannygården3
fannygården

Huset ägs nu av Norsjö Kommun och genom Norsjö Hembygdsförening hålls byggnaden öppen för allmänheten under sommaren. Här finns ett antal olika utställningar: