Petikträskgården

PETIKTRÄSKGÅRDEN

Byggnaden är flyttad från byn Petikträsk, där den uppfördes år 1781. Senaste ägare var Frans Berglund. Norsjö hembygdsförening förvärvade gården 1946.


Huset timrades först upp på gamla kyrkbacken på Näset för att 1983 flyttas till det nuvarande hembygdsområdet. Byggnaden inrymmer kök, kammare och sal. Vissa gamla väggdekorationer har återskapats. Övriga möbler har varierande ålder, men interiören ska försöka återge tidigt 1900-tal, med öppen spis, mjölkkantor, vagga och ”jefanj” (gunga) för barn. Här finns också en klocka gjord av Östen Klingstedt.


I köket respektive salen finns två gamla piporglar, som är tillverkade av två orgelbyggare från Norsjötrakten. Den ena tillverkades av Petter (Per) Alm (1858 - 1917), Bastutjärn.


I kammaren finns två brudklänningar från 1900-talets början och en prästrock som ska ha tillhört kyrkoherde Erik Johan Solander (1809 - 1889).


Salens väggmålning är en kopia av den gamla målning som fanns under alla lager av papp och tapeter. Scablonmålningen i salen pågick sommaren 1986. Här finns klockskåpet från Alms i Bastutjärn, orgeln från Lidéns, Norreträsk, porslinskåpet som har ägts av konstnärsfamiljen Halleborg, liksom pipstället.


Medan huset stod i Petikträsk fanns en s.k. ”bakana-kammar”, tillbyggnad med dörr från köket. Dessa kamrar tillhör 1800-talets första hälft, innan man började bygga övervåningar


petik1
petik2
petik3
petik4
petik5
Petikträskgården