Johann Anton Grahn

Johann Anton Grahn
- "Borjarn"

Där en gång i tiden norsjöborna handlade salt, kaffe och snus finns idag historiska minnen av flera olika slag. Från ståndsmässigt borgarboende och professionellt foto till naivistisk konst av yppersta klass.


Norsjö fick sin första affär på 1850-talet. Den var inhyst i en bagarstuga hos Per Björk. Hans svärson Johan Anton Grahn övertog affären 1865. J A Grahn, ”Barjarn”, byggde den nu s.k. Fannygården 1871 och affären flyttades till husets västra del.


Varorna kom till Norsjö med ”snallarlass” från Skellefteå, senare Bastuträsk. Sortimentet var blandat; salt, kaffe och snus var nödvändiga för alla inlandsbor. De som hade råd kunde också köpa mjöl, sirap, socker, amerikanskt fläsk, vin, mediciner, psalmböcker och silkeshilkor. Risgryn och sviskon till barnsängsvällingen samt tre alnar lärft till svepning.


Grahn fick en stor kundkrets, utom ortsbor kom också många från Malå och Sorsele för att handla. Körarna, ”snallarna”, fick sin lön i varor. De flesta hade konto, kan man se av de handskrivna bevarade handelsböckerna. I dem finns bokfört hur varorna betalades, ”avräknades”. Många som hade skog lämnade tumsedlar som likvid. Men också tjärtunnor, renar, skogsfågel, t.o.m. en levande trana kunde användas som betalningsmedel. Andra utförde arbeten, t.ex. dikade myrar eller timrade en lada. Både kvinnor och män kunde betala med skördearbete. En ensamstående mor spann garn och vävde 98 alnar lärft.


Blev skulden på kontot för stor fick den skuldsatte lämna ifrån sig gården. ”Barjarn” hade i sina affärer ”hjälp” av svågern E M J Malm, inflyttad från Sundsvall. Släkten Grahn blev med tiden ägare till stora delar av Norsjö by och vida skogsmarker. J A Grahns mågar Östman, Norström och Ulfhielm, alla inflyttade, bekom var sin gård i norra byn. Sonen Frans ärvde den nu s.k. Fannygården i Sörbyn.


Jo, tranan som hänger i trappuppgången. Tranans historia påminner om J.A. Grahns affärsverksamhet. När kontot skulle betalas kom länsman Läth med en levande trana. Han fick avräkna 4.50 kr. Tranan levde länge hos Grahns, nu lever den som symbol för Hembygdsföreningen.

Vill du veta mer om Borjarn?


I boken "Gästgivara, Snallara, Borjarn & Bönnren" kan du bl.a. läsa om Johan Anton Grahns början och blomstringstid. Hans kontoböcker. Läsa om vem Pip-Edde och kraftkvinnan Sofie Eriksson var. Vad som hände på Kaffeheden och orgelbyggare P.O. Finnbergs sista uppdrag åt Borjarn.


Boken finns att köpa på Hembygdsområdet och kostar 70 kr. Är området stängt och du vill köpa kontakta oss gärna!