Om oss

Om oss
Norsjöbygdens hembygdsförening är en ideell förening som bildades 1945. Syftet med föreningen är att vårda bygdens minnen och sprida kunskap om bygdens kultur och historia i största möjliga mån.

Föreningen ansvarar idag för att utställningar och hus hålls öppna för allmänheten samt att det inom föreningens regi anordnas event och andra tillställningar.

Att hembygdsområdet kan hålla öppet och arrangera event är ingen självklarhet, utan möjliggörs genom ideellt engagemang av styrelsen (sju personer) och några av föreningens medlemmar. Vi brinner för att hembygdsområdet ska få fortsätta finnas kvar som samlingsplats och minnesbärare för bygden och dess befolkning. Vi tar tacksamt emot all hjälp vi kan få, vare sig det handlar om tid, kunskap eller rena ekonomisk bidrag.

Du kan engagera dig genom att bli volontär, sitta med i styrelse, bli stödmedlem eller att helt enkelt köpa en fika eller två. 

Du kan läsa mer om vad det innebär att vara volontär här!


Historia

Föreningens första samlingslokal var Petikträskgården som de fick till skänks 1946.
Byggnaden plockades ner i Petikträsk och sattes upp på gamla kyrkbacken, Näset. Först 1983 började hembygdsföreningen att finnas på den plats som nu är känd som Norsjö hembygdsgård, då också Petikträskgården flyttades dit.

Fanny Grahn, som växte upp i det vi kallar för Fannygården, månade mycket om hembygdsföreningen. När hon dog så testamenterade hon hela sitt hemman till Norsjö kommun med förbehåll att hembygdsföreningen skulle förvalta det.På hembygdsområdet samsas vi idag med stiftelsen Jaktmuseet, stiftelsen Skidlöparmuseet och Norsjö Kommun, med ständig dialog om hur vi bäst håller området vid liv.

ORDFÖRANDE
Helena Forsman
070-628 80 41

BOKNINGSANSVARIG
Camilla Nilsson
070-172 63 76

WEBB
Felicia Morén
070-543 80 83


JAKTMUSEET
Benny Mattsson

SKIDLÖPARMUSEET
Mikael Lindfors

NORSJÖ KOMMUN
Mari-Louise Skogh