Jaktmuseet

JAKTMUSÉET

Stiftelsen Norsjö Jaktmuseum påbörjade bygget hösten 1992. Museet speglar traktens djurliv samt den betydelse jakten har haft för bygden under vårt sekel. Ett viktigt inslag är visning av gamla fångstredskap i form av vapen, fällor och giller. Utställningen innehåller djur som björn, varg, järv, bäver samt fåglar av olika slag. Här kan man även läsa mer om Norsjöbygdens jägarprofiler.


Kom och se den berömda Norsjöbjörnen. Den 11 augusti 1958 upptäckte man vid Gräsliden, 28 km från Norsjö, en död häst i ett krondike. Det visade sig vara en björn som gömt och ”konserverat” hästen där. Den dök upp där varje kväll i 3 veckors tid för stora folkmassors beskådning. Till slut, den 2 september 1958 förpassades den till sällare jaktmarker.


Här finns den sista vargen som fällts inom Norsjö. Den stöp på Vargmyren efter en intensiv tredygnsjakt i mars 1939. Det dödande skottet avfyrade Sven ”Varg-Sven” Karlsson, Rörträsk.


jaktmuseet
jakt1
jakt2
jakt3
jakt4
jakt5
jakt6
jakt7


En uppskattad del i utställningen har blivit det gamla jägarköket. Här infinner sig hemtrevnaden direkt med en mjölkbryta med lingonsylt som just avslutats vid det enkla köksbordet. Och här möter du säkerligen gårdens egen hund.


I skogspartiet bakom museet finns äldre fångstredskap och boplatser samt ett äkta björnide och en bäverhydda.